Billet doux

Tagal kong nag-isip kung palitaw o palutang tawag dito. Thanks PS and MIS Division! #palitaw

Tagal kong nag-isip kung palitaw o palutang tawag dito. Thanks PS and MIS Division! #palitaw

 
Page 1 of 1
Theme by maggie. Runs on Tumblr.